برچسب: در گذشت فیدل کاسترو
فیدل کاسترو درگذشت
۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

فیدل کاسترو درگذشت

رهبر انقلابی کوبا و اسطوره مبارزه با امپریالیسم آمریکا در سن 90 سالگی درگذشت….