برچسب: درمان و آموزش پزشکی
جرایم علیه محیط‌زیست
10 آبان 1395
بدون دیدگاه

جرایم علیه محیط‌زیست

جرایم علیه محیط‌زیست جرم زیست‌محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که سبب ورود آسیب و صدمه شدید به محیط‌زیست و به خطر افتادن جدی سلامت بشر می‌شود. حقوق محیط‌زیست و منابع طبیعی به‌واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم و فنّاوری عمیقاً تحت تأثیر آنها قرارگرفته و به همین علت درک مسائل آن مستلزم…..