برچسب: دختر
دختر صدساله

۲۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دختر صدساله


وان تحصیل‌کرده‌ای پیش یکی از ثروتمندان رفت تا دختر او را خواستگاری کند. همین‌که مرد چشمش به قیافه جوان افتاد از این‌که چنین داماد موقری داشته باشد بسیار خوشحال شد. لذا برای تطمیع وی گفت..