برچسب: دختر باکره
پرسش و پاسخ حقوقی
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پرسش و پاسخ حقوقی

نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست …

ازدواج با فرزندخوانده؛ ماده‌ای جنجالی و پُر حرف‌وحدیث
۲۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ازدواج با فرزندخوانده؛ ماده‌ای جنجالی و پُر حرف‌وحدیث

طبق قانون مصوب سال 92 در مواردی که دادگاه تعیین می‌کند فرزندخوانده می‌تواند با سرپرست خود ازدواج کند، اما این قانون مخالفان زیادی دارد و مسؤولان ذی‌ربط باید هر چه زودتر درصدد اصلاح آن برآیند…

اذن ولی در ازدواج موقت و دایم دختر

۳۰ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اذن ولی در ازدواج موقت و دایم دختر


تمامی افراد، چه دختر و چه پسر، بعد از رسیدن به سن رشد و بلوغ، در همه تصمیمات زندگی خود مختارند، اما دختران در موضوع ازدواج نیاز به اجازه پدر دارند. آیا فلسفه این اجازه،‌ تبعیض بین زن و مرد است یا قانونگذار با نگاه حمایتی به این موضوع اشراف داشته است؟؟؟