برچسب: داوری
دیوان دائمی داوری
۲۸ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دیوان دائمی داوری

دیوان دائمی داوری   نام انگلیسی:(PCA) Permanent Court of Arbitration   سال تاسیس: ۱۸۹۹   وضعیت حقوقی: سازمان بین‎الدولی   وضعیت جمهوری اسلامی ایران : عضویت از سال ۱۹۰۰   صلاحیت موضوعی: اختلافات مختلف (دولتی، تجاری، بازرگانی، مرزی، سرزمینی…)   صلاحیت شخصی: دولتها، اشخاص خصوصی و سازمانهای بین‎المللی   صلاحیت زمانی: نامحدود   آیین رسیدگی:…..

دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده
۲۸ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده

دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده   نام انگلیسی: Iran-United States Claims Tribunal (IUSCT) سال تاسیس: ۱۹۸۱ وضعیت حقوقی : دیوان داوری خاص مبتنی بر معاهده صلاحیت موضوعی: دعاوی اتباع و دولت ایران علیه ایالات متحده و بالعکس صلایت شخصی: دولت‎های ایران و ایالات متحده و اتباع آنها آیین رسیدگی: داوری   پس از شروع…..

خاورمیانه عربی و کوانسیون نیویورک
۲۲ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

خاورمیانه عربی و کوانسیون نیویورک

کنوانسیون 1958 نیویورک در مقایسه با پروتکل 1923 ژنو و کنوانسیون 1927 ژنو، متداولترین مکانیسم حقوقی برای اجرای آرای داوری تجاری بین المللی به شمار می رود. یکی از ویژگیهای کنوانسیون نیویورک شرط معامله متقابل ) مذکور در بند3از ماده 1 کنوانسیون است ، که بر اساس آن قابلیت اعمال کنوانسیون نسبت به آراء داوری صادره در قلمرو دیگر کشورهای متعاهد را محدودساخته و از اجرای رای خودداری می نماید…

جایگاه رویه قضایی در حقوق بین‌الملل
۲۲ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

جایگاه رویه قضایی در حقوق بین‌الملل

بررسی تاریخی نشان می‌دهد که صلح علت اصلی به وجود آمدن حقوق بین‌الملل بوده است تا راهکاری باشد برای رهایی دنیا از جنگ‌هایی که هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شد و انسان‌های زیادی را از بین می‌برد…

خاورمیانه عربی و کوانسیون نیویورک
۲۲ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

خاورمیانه عربی و کوانسیون نیویورک

کنوانسیون 1958 نیویورک در مقایسه با پروتکل 1923 ژنو و کنوانسیون 1927 ژنو، متداولترین مکانیسم حقوقی برای اجرای آرای داوری تجاری بین المللی به شمار می رود. یکی از ویژگیهای کنوانسیون نیویورک شرط معامله متقابل ) مذکور در بند3از ماده 1 کنوانسیون است ، که بر اساس آن قابلیت اعمال کنوانسیون نسبت به آراء داوری صادره در قلمرو دیگر کشورهای متعاهد را محدودساخته و از اجرای رای خودداری می نماید…

داوری زن در اسلام
۲۱ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

داوری زن در اسلام

یکی از مسائلی که مورد توجه و مطمح نظر علمای حقوق می باشد و همیشه از آن سئوال می شود این است که آیا در آیین دادرسی اسلام لازم است قاضی مرد باشد و یا آنکه زن نیز می تواند متصدی قضا شود…

نقش داوری در دعاوی خانوادگی
۲۱ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نقش داوری در دعاوی خانوادگی

و اگر از ناسازگاری میان زن و مرد بیم دارید، داوری از طرف مرد و داوری از طرف زن تعیین کنید، اگر آنها سرسازگاری داشته باشند، خدا میانشان آشتی خواهد داد. بی‌شک خداوند دانا و آگاه است…

استقلال شرط ارجاع به داوری در قراردادهای بین المللی
۲۰ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

استقلال شرط ارجاع به داوری در قراردادهای بین المللی

بروز اختلافات بین المللی در بین دولت ها و یا اتباع آنها، بیش از هر چیز محصول فقدان مقنن واحد در جامعه بین المللی است. این اختلافات در گذشته نه چندان دور به طور عمده با توسل به زور حل و فصل می گردید…