برچسب: دانشگاه خوارزمی
دانشگاه خوارزمی مسؤول ارتباط با دانشگاههای اتریش
24 مهر 1395
بدون دیدگاه

دانشگاه خوارزمی مسؤول ارتباط با دانشگاههای اتریش

مدیرکل دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه خبرداد دانشگاه خوارزمی مسؤول ارتباط با دانشگاههای اتریش     مدیرکل دفتر همکاریهای علمی بین‌المللی دانشگاه خوارزمی از سیاست وزارت علوم برای تقسیم وظایف دانشگاههای کشور برای ارتباط با دانشگاههای جهان خبر داد و گفت: دراین راستا دانشگاه خوارزمی مسئولیت ارتباط با دانشگاه‌های کشور اتریش را برعهده‌گرفته است. دکتر…..