برچسب: دانشگاه برتر علوم پزشکی
محدودیت دانشگاهها برای ارائه خوابگاه
16 شهریور 1395
بدون دیدگاه

محدودیت دانشگاهها برای ارائه خوابگاه

اولویتهای اسکان اعلام شد محدودیت دانشگاهها برای ارائه خوابگاه     دانشگاههای کشور وضعیت ارائه تسهیلات خوابگاهی خود را در سال تحصیلی 95-96 اعلام کردند که براین اساس بیشتر آنها با مشکل ظرفیت فضای فیزیکی و عدم ارائه خوابگاه مواجه هستند. بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور حدود 750 هزار نفر امسال از طریق…..