برچسب: دانشنامه حقوقی
دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی)
۲۱ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی)

این دانشنامه در شش جلد نوشته شده است. نویسنده این مجموعه شش جلدی در بخشی از مقدمه کتاب آورده است: «در تدوین دانشنامه حاضر که کوششی است برای پاسخ به نیازهایی که احساس می‌شود به کتابها و منابع علمی زیادی مراجعه شده است تا در مجموع بتوانم اثر مطلوب و ارزشمندی را ارایه دهم…