برچسب: دامپینگ
پشت پرده انحصار دولتی تأمین اینترنت کشور

۱۲ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پشت پرده انحصار دولتی تأمین اینترنت کشور


نها مجموعه ایرانی که در راه شکست انحصار تأمین اینترنت کشور قدم گذاشته و در بازار جهانی حضور دارد، به دو سؤال اساسی درباره قیمت اینترنت پشت مرزهای ایران و مقایسه واقعی قیمت اینترنت ایران با نُرم جهانی پاسخ داده است.

دنیای حقوق: رفع انحصار تأمین اینترنت کشور و مشارکت بخش خصوصی در واردات اینترنت به کشور، همواره یکی از خواسته‌های فعالان این بخش بوده است. سدی که به‌زعم بسیاری تاکنون مهمترین عامل گرانی اینترنت در کشور بوده است.
…