برچسب: دادگاه های کیفری بین المللی
تأثیر علنی بودن دادرسی در کیفیت رسیدگی و صدور حکم عادلانه
18 آبان 1395
بدون دیدگاه

تأثیر علنی بودن دادرسی در کیفیت رسیدگی و صدور حکم عادلانه

تأثیر علنی بودن دادرسی در کیفیت رسیدگی و صدور حکم عادلانه   عنوان: حق بر علنی بودن دادرسی به‌عنوان یکی از حقوق دفاعی متهم در رویه دادگاههای کیفری بین‌المللی نویسندگان: بهزاد رضوی فرد؛ حسین قربان زاده چکیده اعتقاد به لزوم جاری شدن عدالت در جریان رسیدگیهای کیفری در زمره اصول بنیادین نظامهای حقوقی قرار دارد…..

کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین‌المللی
16 شهریور 1395
بدون دیدگاه

کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین‌المللی

کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین‌المللی     نویسنده: بهزاد رضوی فرد چکیده کیفیات مخففه یکی از ابزارهای کاهش میزان کیفر و فردی کردن آن است. در حقوق کیفری داخلی این کیفیات یا قانونی‌اند یا قضایی و در فرایند شکل‌گیری آنها فراز و نشیبها و فلسفه‌های مختلفی ممکن است دخیل باشد،…..