برچسب: دادگاه های بدوی
تاریخچه  دفاتر اسناد رسمی
24 مهر 1395
بدون دیدگاه

تاریخچه دفاتر اسناد رسمی

تاریخچه دفاتر اسناد رسمی     تغییراتی که در جامعه ایران و نحوه اداره امور آن حادث‌شده و پیشرفتهایی که برای مملکت حاصل‌شده بود، موجب گشت که دولت در مسأله «ثبت‌اسناد» مداخله بیش‌تر و نظارت مؤثرتری داشته باشد و لذا در خرداد 1316 (1937 م) قانون تازه‌ای اختصاصاً در مورد دفاتر اسناد رسمی تصویب شد……