برچسب: دادگاه انقلاب
مراجع صالح برای رسیدگی به جرایم پزشکی
15 آبان 1395
بدون دیدگاه

مراجع صالح برای رسیدگی به جرایم پزشکی

مراجع صالح برای رسیدگی به جرایم پزشکی   مراجع صالح به رسیدگی جرائم پزشکی را می‌توان به چهار بخش تقسیم کرد: 1 ـ دادگاههای عمومی در این دادگاهها می‌توان از جنبه جزایی و یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک مرتکب آن شده است شکایت کرد. به‌عبارت‌دیگر هر عملی که در قوانین مدنی و یا…..