برچسب: دادگاه‌های عمومی
مقررات ماده۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
26 آبان 1393
بدون دیدگاه

مقررات ماده۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

(گذشت واسترداد از شکایت توسط مدعی یا شاکی خصوصی پس از صدور حکم) شامل موضوع ماده ۲۶ قانون مبارزه با موادمخدر هم می‌شود. شماره پرونده ۱۸۳۰ ـ ۵۴ ـ ۹۲ سؤال آیا ماده۲۷۷ قانون  دادگاههای عمومی و انقلاب شامل جرم موضوع ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن می­شود……

حق شکایت یا گذشت و نیز تقاضای ادامه تعقیب یا اجرای حکم علی‌الاصول پس از فوت شاکی به ورثه شاکی منتقل می‌شود
26 آبان 1393
بدون دیدگاه

حق شکایت یا گذشت و نیز تقاضای ادامه تعقیب یا اجرای حکم علی‌الاصول پس از فوت شاکی به ورثه شاکی منتقل می‌شود

شماره پرونده ۱۹۶۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲ سؤال قرار منع تعقیب به جهت عدم کفایت دلیل صادر و قطعی شده شاکی خصوصی فوت می­نماید آیا تقاضای ورثه آن هم پس از کشف دلایل جدید می­توان درخواست تعقیب مجدد متهم را نمود یا خیر.؟ نظریه شماره ۷۳/۹۳/۷ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۳  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه…..

چنانچه دعوا برعلیه ظهرنویس مطرح و تقاضای صدور قرار تأمین خواسته برعلیه وی شود
26 آبان 1393
بدون دیدگاه

چنانچه دعوا برعلیه ظهرنویس مطرح و تقاضای صدور قرار تأمین خواسته برعلیه وی شود

در صورت عدم رعایت مواعد مقرر در ماده 315 قانون تجارت ، تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان به تشخیص دادگاه به عمل می‌آید. شماره پرونده ۱۷۲۰ ـ ۸۸ ـ ۹۲ سؤال اگر دارنده چک در مواعد مذکور در ماده­ی۳۱۵ یا پس از مهلت مذکور مراجعه نماید آیا جهت صدور قرار تأمین خواسته باید خسارت…..