برچسب: دادگاههای عمومی و انقلاب
سرعت غیرقابل باور پدیده شوم طلاق
۳۱ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

سرعت غیرقابل باور پدیده شوم طلاق

عباس پوریانی رئیس‌کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران در رابطه با آخرین وضعیت راه‌اندازی مراکز مشاوره در کنار دادگاههای خانواده گفت: نهاد خانواده از ارکان اساسی جامعه است و نقش بسزایی در تعالی و یا انحطاط هر جامعه‌ای دارد. متأسفانه آمارها حاکی از آن است که پدیده شوم طلاق با سرعت غیرقابل‌باور و به‌شدت قوام و استحکام این نهاد مقدس را نشانه رفته است…

صلاحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود به همان بندهای هجده‌گانه احصایی می‌شود و دعاوی کیفری موضوع ماده ۴۹ به بعد قانون مارالذکر وفق آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی می‌شود
۲۴ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

صلاحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود به همان بندهای هجده‌گانه احصایی می‌شود و دعاوی کیفری موضوع ماده ۴۹ به بعد قانون مارالذکر وفق آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی می‌شود

شماره پرونده ۱۶۲۳ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ برابر ماده۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ زوجه می‌تواند در محل اقامت و سکونت خویش و یا اقامت زوج دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده ۱۳ این حق محدود شده است و مقرر داشته چنانچه در حوزه‌های قضایی متعدد این دعاوی مطرح…..

تغییر عنوان جرم از موارد رفع نقص نبوده و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست یا عدول دادسرا از آن نیست.
۱۴ مهر ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

تغییر عنوان جرم از موارد رفع نقص نبوده و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست یا عدول دادسرا از آن نیست.

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                   ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ شماره پرونده ۱۵۰۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده ۱۰ قانون سابق در خصـوص تعیین تکلیف اموال درمواردی که دادگاه حکم صادرمی­نماید آیا اموال باید در قرار مجرمیت وکیفرخواست درج شوند تا دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم بوده یا اینکه نیازی به درخواست…..