برچسب: دادسراها
روند پیشگیری از وقوع جرم در ایران
۸ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

روند پیشگیری از وقوع جرم در ایران

روند پیشگیری از وقوع جرم در ایران پیشگیری از جرم در جهان امروزه به‌عنوان فعالیتی نمود یافته که از یک سری قوانین و مقررات خاص باید تبعیت کند، این تبعیت عاملی است در جهت رسیدن به اهداف موردنظر و صرف اینکه دراین کار حسن نیت و یا ازخودگذشتگی باشد، کفایت نمی‌کند. این مسأله در خصوص…..

کیفی سازی آرای صادرشده در محاکم
۱۷ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کیفی سازی آرای صادرشده در محاکم

رئیس‌کل دادگستری استان گلستان تاکید کرد کیفی سازی آرای صادرشده در محاکم اولویت کاری دادگستریهای استان گلستان هاشمیان با اشاره به کاهش 17 هزار پرونده در محاکم استان گلستان گفت: ارتقای کیفیت رسیدگی دعاوی، نوک پیکان فعالیت دادگستریهای استان در نیمه دوم امسال است. به نقل از روابط عمومی دادگستری استان گلستان، هادی هاشمیان رئیس‌کل…..