برچسب: داخلی و خارجی
مسؤولیت کیفری پلیس در ارتباط با حقوق شهروندی چیست؟و خلأهای قانونی کدامند؟
10 مهر 1395
بدون دیدگاه

مسؤولیت کیفری پلیس در ارتباط با حقوق شهروندی چیست؟و خلأهای قانونی کدامند؟

مسؤولیت کیفری پلیس در ارتباط با حقوق شهروندی چیست؟و خلأهای قانونی کدامند؟ نام و نام خانوادگی: سید مرتضی مصطفوی اردبیلی دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد استاد راهنما: سید منصور میر سعیدی استاد مشاور: حسین آقائی نیا سال دفاع: 1394 چکیده: پایان‌نامه پیش رو باهدف ترسیم دقیق محتوای حقوق شهروندی…..