برچسب: خیریه
درشان شما نیست؛ آقای دکتر!

۱۴ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

درشان شما نیست؛ آقای دکتر!


با توجه به جایگاه والای پزشکی در جوامع و فرهنگهای بشری، پزشکان باید مراعات موازین اخلاقی و هنجارهای جامعه را بنمایند و در مواجهه با بیمار تمام موازین اخلاقی، ازجمله احترام به حقوق بیمار را رعایت نمایند.
پزشک
پزشکان بایستی از ارتکاب تخلفات و جرایمی که جنبه کیفری و عمومی دارند و حرمت جامعه پزشکی را زیر سؤال می‌برند ازجمله اعتیاد به الکل یا مواد مخدر، فساد اخلاقی، کلاه‌برداری، عضویت در شرکتهای هرمی، تبانی با برخی مؤسسات همانند سرویسهای آمبولانس خصوصی یا دولتی حمل بیمار و غیره … که خلاف شئون حرفه‌ای و پزشکی است خودداری کند.
..