برچسب: خیار شرط
گذری بر چکیده آرای قضایی
۱۸ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

گذری بر چکیده آرای قضایی

در این شماره از روزنامه نیز چکیده تعداد 18 رای بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در خصوص نکاتی پیرامون مسائل مرتبط با خیارات تقدیم می شود…

بازپژوهی ادله عدم جواز دخول خیار شرط در ایقاعات
۲۶ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بازپژوهی ادله عدم جواز دخول خیار شرط در ایقاعات

بازپژوهی ادله عدم جواز دخول خیار شرط در ایقاعات نویسندگان: سیف اله احدی و محمدحسن حایری یزدی چکیده بسیاری از فقها به عدم جواز جریان خیار شرط در ایقاعات معتقدند و در اثبات مقصود خود به وجوهی استدلال می‌کنند که تمامی آنها قابل خدشه‌اند. عمده دلیل این دسته، اجماع بوده که ثبوت و تعمیم آن…..

تفاوت خیار شرط با شرط خیار
۱۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تفاوت خیار شرط با شرط خیار

گرچه در برخی از نوشته‌های حقوقی این دو ترکیب را به‌جای هم به کار می‌برند. شکی نیست که بین آن دو فرق است و برای همین در ماده 401 قانون مدنی هر دو ترکیب استعمال شده است. ماده مرقوم مقرر داشته است: «اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد…هم شرط خیار و هم بیع باطل است.»…