برچسب: خودکشی خودپرستانه
انواع خودکشی از نظر امیل دورکیم
۲۰ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

انواع خودکشی از نظر امیل دورکیم

امیل دورکیم خودکشی را در انواع گوناگون آن بررسی کرده است. در تعاریف و بررسی خودکشی در جوامع مختلف از این نظریه استفاده می‌شود…