برچسب: خودروها
آغاز اجرای طرح نصب تراشه ردیاب خودرو در آینده‌ای نزدیک   خودروهای تولید سال 88 و قبل از آن ایمنی کمتری در قبال سرقت دارند   98 درصد خودروهای سرقتی کشف می‌شوند
7 مهر 1395
بدون دیدگاه

آغاز اجرای طرح نصب تراشه ردیاب خودرو در آینده‌ای نزدیک خودروهای تولید سال 88 و قبل از آن ایمنی کمتری در قبال سرقت دارند 98 درصد خودروهای سرقتی کشف می‌شوند

مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه خبر داد   آغاز اجرای طرح نصب تراشه ردیاب خودرو در آینده‌ای نزدیک   خودروهای تولید سال 88 و قبل از آن ایمنی کمتری در قبال سرقت دارند   98 درصد خودروهای سرقتی کشف می‌شوند ساوری با اشاره به اجرای طرح نصب تراشه بر روی خودروها در آینده‌ای…..