برچسب: خودروهای فرسوده
معاینه فنی 4 سال تفاوتی با 5 سال ندارد
۲۸ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

معاینه فنی 4 سال تفاوتی با 5 سال ندارد

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران گفت: معاینه فنی چهار سال و پنج سال فرقی ندارد و این مصوبه عملاً شکستی برای لایحه هوای پاک بود…

جرم‌انگاری آلودگی هوا
۲۱ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جرم‌انگاری آلودگی هوا

اصل پنجاهم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران: «در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط‌زیست که نسل امروز و نسلهایی بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این‌رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است»…