برچسب: خودروسازی
گریز از قانون توسط شهرداران آنها را درگیر پرونده‌های قضایی می‌کند
23 آبان 1395
بدون دیدگاه

گریز از قانون توسط شهرداران آنها را درگیر پرونده‌های قضایی می‌کند

دبیر سرمایه‌گذاری اجلاس جهانی شهرداران و شوراها: گریز از قانون توسط شهرداران آنها را درگیر پرونده‌های قضایی می‌کند دبیر سرمایه‌گذاری اجلاس جهانی شهرداران و شوراها و پدر اقتصاد و سرمایه‌گذاری شهرداریهای کشور از گردشگری به‌عنوان نقطه قوت افزایش درآمدهای شهری در کشور نام برد. داوود ندیم در همایش شهرسازی و شهرداران استان مازندران با اشاره…..