برچسب: خودداري از ورود خسارت به محل اجاره
هفت تکلیف بر دوش مستأجر
۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

هفت تکلیف بر دوش مستأجر

اکثر افراد جامعه با اجاره و اجاره‌نشینی آشنا هستند و یا حداقل یک‌بار خود موجر یا مستأجر بوده‌اند به‌ویژه در شهرهای بزرگ به علت گرانی مسکن بیشتر افراد امکان تهیه مسکن شخصی ندارند و به‌ناچار به اجاره‌نشینی روی می‌آورند دراین مبحث به بررسی بعضی از تکالیف مستأجر می‌پردازیم…