برچسب: خلأهای قانونی
آگاهی متکدیان از خلأهای قانونی
۱۸ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آگاهی متکدیان از خلأهای قانونییکی از مشکلات برخورد با متکدیان، وجود نواقص قانونی در این زمینه است. درواقع حتی درصورتی‌که شهرداری وظیفه خود را در خصوص جمع‌آوری متکدیان به‌درستی انجام دهد، باز این مشکل به قوت خود باقی است.
در برخی موارد به‌رغم جرم‌انگاری موضوع تکدی گری در قانون و وجود شواهد و قراین بسیار دال بر تکدی گری، حکم به برائت متهم داده می‌شود چراکه اصل بر قانونی بودن جرم و مجازات است، به‌عبارت‌دیگر تا وقتی‌که عملی در قانون جرم شناخته‌نشده باشد، نمی‌توان فردی را از باب انجام آن عمل مجرم تشخیص داد و محاکمه کرد…