برچسب: خسارت از سوی بزهکار
بـزه‌دیـده شنـاسـی
۱۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بـزه‌دیـده شنـاسـی

بزه‌دیده شناسی، علمی که قریب به سه دهه است جای خود را در مباحث علوم جنایی بازنموده است و به محققین متصل به سیستم عدالت کیفری و جرم‌شناسان تفهیم نموده است در دایره‌ی وقوع جرم، سهامدارانی فراتر از «مجرم و جرم» حضور دارند و بزه‌دیده به‌عنوان مهم‌ترین سهامداری که جرم را متحمل شده؛ باید موردتوجه قرار گیرد…