برچسب: خزانه
بخشنامه غیرقانونی سازمان ثبت‌اسناد
۱۰ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بخشنامه غیرقانونی سازمان ثبت‌اسناد

سازمان هلال‌احمر طبق اساسنامه قانونی خود مصوب‌ سال ١٣٨٨ سهم ۴٢‌درصدی از حق ثبت‌اسناد را به نام خود زده و طی این مدت هزینه‌های خود را با تعیین بودجه از خزانه تحویل می‌گرفته و به همین دلیل یک سازمان دولتی با یک بخشنامه داخلی نمی‌تواند درآمدهای سازمان دیگر را مستقیماً به جیب خود بزند…

آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (اوراق تسویه خزانه- مطالبات و بدهیهای دستگاههای اجرایی)

۲۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (اوراق تسویه خزانه- مطالبات و بدهیهای دستگاههای اجرایی)


آیین‌نامه شماره ۵۳۹۴۴/ت ۵۳۳۱۶ هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۵
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۳/۵/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۶۰۶۴۱۲ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۵
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد…

ارز واردات دارو
باید به خزانه بازگردد

۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ارز واردات دارو
باید به خزانه بازگردد


یک کارشناس صنعت خودرو گفت: دستگاه قضایی باید معادل نرخ روز ارز دولتی که در سال ۱۳۹۱ به جای واردات دارو صرف واردات خودرو شده است را از شرکت‌ واردکننده خودروی مربوطه باز پس گرفته و به خزانه بازگرداند.
علی خاکساری، اظهار کرد…