برچسب: خزانه داری کل کشور
تصویب‌نامه در خصوص انتشار حداکثر بیست‌وپنج هزار میلیارد (25.000.000.000.000) ریال اسناد خزانه اسلامی
26 فروردین 1396
بدون دیدگاه

تصویب‌نامه در خصوص انتشار حداکثر بیست‌وپنج هزار میلیارد (25.000.000.000.000) ریال اسناد خزانه اسلامی

تصویب‌نامه در خصوص انتشار حداکثر بیست‌وپنج هزار میلیارد (25.000.000.000.000) ریال اسناد خزانه اسلامی از محل ردیف (۳) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) الحاقی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و حداکثر مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال اسناد خزانه اسلامی از محل ردیف (۲) جدول شماره (۳) تبصره یادشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی …

تصویب‌نامه در خصوص انتشار حداکثر یک‌صد و چهل‌وپنج هزار میلیارد (145.000.000.000.000) ریال اسناد خزانه اسلامی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
28 دی 1395
بدون دیدگاه

تصویب‌نامه در خصوص انتشار حداکثر یک‌صد و چهل‌وپنج هزار میلیارد (145.000.000.000.000) ریال اسناد خزانه اسلامی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی

تصویب‌نامه در خصوص انتشار حداکثر یک‌صد و چهل‌وپنج هزار میلیارد (145.000.000.000.000) ریال اسناد خزانه اسلامی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی   شماره ۱۲۴۴۷۱/ت ۵۳۸۳۷ هـ ۸/۱۰/۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه‌وبودجه کشور هیأت وزیران در جلسه ۵/۱۰/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۸۹۲۶۷۹ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۵ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یک‌صد و…..

وزارت خارجه مجاز به افتتاح حساب اختصاصی برای درآمدهای حاصل از خدمات کنسولی شد
14 آبان 1395
بدون دیدگاه

وزارت خارجه مجاز به افتتاح حساب اختصاصی برای درآمدهای حاصل از خدمات کنسولی شد

به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان؛ وزارت خارجه مجاز به افتتاح حساب اختصاصی برای درآمدهای حاصل از خدمات کنسولی شد   نمایندگان مردم در خانه ملت به وزارت خارجه اجازه دادند درآمدهای حاصل از خدمات کنسولی را به‌حساب درآمد اختصاصی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند. نمایندگان در نشست علنی…..