برچسب: خدمات عمومی رایگان در حبس
نکاتی چند از حقوق جزا
۱۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکاتی چند از حقوق جزا

مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است…