برچسب: حکم طلاق
تشریفات ویژه دعوی طلاق و اجرای آن با تأکید بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391
4 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

تشریفات ویژه دعوی طلاق و اجرای آن با تأکید بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نهاد خانواده به‌عنوان «واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان» نام‌برده شده و با توجه به اهمیت نهاد خانواده، قوانین و مقررات مختلف برای حمایت از آن تدوین‌شده است…

معیارهای حقوقی و فقهی غیبت شوهر
24 فروردین 1396
بدون دیدگاه

معیارهای حقوقی و فقهی غیبت شوهر

موضوع این مقاله، بررسی ابعاد حقوقی و فقهی است از غیبت شوهر و مکلفیت‌هایزوج، زوجه و نظام شریعت و حکومت، با در نظرگیری دیدگاه‌های حقوقی و فقهیدر رابطه به معیارهای غیبت و احکام مرتبط با آن…

نقش داوری در دعاوی خانوادگی
21 فروردین 1396
بدون دیدگاه

نقش داوری در دعاوی خانوادگی

و اگر از ناسازگاری میان زن و مرد بیم دارید، داوری از طرف مرد و داوری از طرف زن تعیین کنید، اگر آنها سرسازگاری داشته باشند، خدا میانشان آشتی خواهد داد. بی‌شک خداوند دانا و آگاه است…

نوعروس نتوانست راز داماد بی احساس را به کسی نگوید..
17 فروردین 1396
بدون دیدگاه

نوعروس نتوانست راز داماد بی احساس را به کسی نگوید..

فریب فامیل بودن را خوردم و با کسی ازدواج کردم که هیچ احساس و مسئولیتی نسبت به من ندارد. زوج جوان راهی دادگاه خانواده ونک شدند تا از هم طلاق بگیرند این در حالی است که هنوز سالگرد ازدواج آنها نشده بود…

حق ملاقات والدین با فرزندان
12 بهمن 1395
بدون دیدگاه

حق ملاقات والدین با فرزندان

حق ملاقات والدین با فرزندان نگران نباشید دادگاه تکلیف شمایی که حق نگهداری از فرزندتان را هم ندارید، مشخص می‌کند…

در مواردی که زوجه با اعمال وکالت از سوی زوجه اقدام به طرح تقاضای طلاق نماید ،دادگاه با احراز شرایط به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام خواهد کرد
25 آبان 1393
بدون دیدگاه

در مواردی که زوجه با اعمال وکالت از سوی زوجه اقدام به طرح تقاضای طلاق نماید ،دادگاه با احراز شرایط به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام خواهد کرد

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ شماره پرونده ۱۵۱۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ آیا مقصود از حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش می­باشد یا حکم طلاق که دادگاه با درخواست زوجه به جهت جرح و عسر صادر می­نماید؟ و اگر صرفاً مقصود حکم طلاق است که موضوع اجرای آن با توجه  مفاد ماده ۳۳ منتفی است و…..