برچسب: حکم دادگاه و دعاوی مرتبط
تأملی در شرایط دعوای اعتراض شخص ثالث
11 آبان 1395
بدون دیدگاه

تأملی در شرایط دعوای اعتراض شخص ثالث

تأملی در شرایط دعوای اعتراض شخص ثالث   نویسنده: خلیل احمدی چکیده در دعاوی بین اشخاص متعدد دارای نفع مشترک، صدور حکم به ضرر یکی از این خواهانها، باعث وارد شدن «خلل» به حقوق دیگر خواهانها نمی‌شود و به همین دلیل نیازی به اعتراض ثالث نیست. در دعاوی بین خواندگان دارای نفع مشترک، اگر حکم…..