برچسب: حوادث کار
حمایت حقوقی از کارگران و کارفرمایان
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حمایت حقوقی از کارگران و کارفرمایان

اگرچه رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما با حضور نماینده دادگستری، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما در ادارات کار سراسر کشور صورت می‌گیرد …

ضرورت میانجی‌گری در پرونده‌های کیفری مربوط به حوادث ناشی از کار
۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ضرورت میانجی‌گری در پرونده‌های کیفری مربوط به حوادث ناشی از کار

ضرورت میانجی‌گری در پرونده‌های کیفری مربوط به حوادث ناشی از کار نویسندگان: محمد بهروزیه، علی روحانی نژاد چکیده دراین پژوهش، این مسأله موردبررسی قرار می‌گیرد که شیوه کنونی رسیدگی کیفری به پرونده‌های مربوط به حوادث کار با چه مشکلاتی روبه‌رو بوده و نوع این جنس پرونده‌ها با «شیوه میانجی‌گری کیفری» تا چه اندازه سنخیت و…..