برچسب: حمل و نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر
منظور از «جنبه عمومی جرم» چیست؟
16 شهریور 1395
بدون دیدگاه

منظور از «جنبه عمومی جرم» چیست؟

منظور از «جنبه عمومی جرم» چیست؟     از یک دیدگاه، کلیه جرایم به دودسته کلی جرایم قابل‌گذشت و جرایم غیرقابل‌گذشت تقسیم می‌شوند. در جرایم قابل‌گذشت ، برای آنکه مقامات قضایی شروع به رسیدگی کنند ، نیاز به شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است، یعنی تا کسی شکایتی مطرح نکند ، قاضی وارد رسیدگی نمی‌شود…..