برچسب: حمل و نقل و عبور و مرور
اصلاح بند (5) تصویب‌نامه شماره 28454/ت53172هـ مورخ 2/4/1395 (درخصوص جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل عبور و مرور)
۱۵ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اصلاح بند (5) تصویب‌نامه شماره 28454/ت53172هـ مورخ 2/4/1395 (درخصوص جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل عبور و مرور)

هیأت‌وزیران در جلسه 26/8/1395 به پیشنهاد شماره 104741 مورخ 23/8/1395 معاونت اجرایی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: