برچسب: حمل و نقل دریایی
نبود دادگاه تخصصی حمل و نقل دریایی در ایران چه نتایجی دارد
۱۴ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نبود دادگاه تخصصی حمل و نقل دریایی در ایران چه نتایجی دارد

نبود دادگاه تخصصی حمل و نقل دریایی در ایران چه نتایجی دارد   در دادگستری برای برخی مشاغل و رسته‌ها، شعب تخصصی وجود دارد مثل دادسرای ویژه امور پزشکی، دادگاه ویژه روحانیت. آیا در موضوعات مرتبط با حمل‌ونقل دریایی که مبالغ مورددعوی در آن میلیاردی و تعداد دعاوی بی‌شمار است، وجود دادگاه تخصصی و ویژه…..

حقوق دریاها (Law of sea)
۲۵ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حقوق دریاها (Law of sea)

حقوق دریاها (Law of sea)     مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط میان دولتها، اعم از دولتهای ساحلی و دولتهای محصور در خشکی و یا سازمانهای بین‌المللی در رابطه با مناطقی از دریا که می‌تواند تحت صلاحیت یک دولت ساحلی و یا در ماوراء‌ صلاحیت دولتها باشد. مفهوم دریا در حقوق بین‌الملل ازنظر…..

حمل کالا بر عرشۀ کشتی و مسئولیتِ متصدی حمل
۳۱ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حمل کالا بر عرشۀ کشتی و مسئولیتِ متصدی حمل

حمل کالا بر عرشۀ کشتی و مسئولیتِ متصدی حمل نویسندگان: لعیا جنیدی ؛ سیاوش سفیداری چکیده در حقوق حمل‌ونقل دریایی، حمل روی عرشۀ کشتی موضوع مهمی را به خود اختصاص داده است. اینکه متصدی حمل، مُجاز به حمل کالا بر عرشۀ کشتی می‌باشد یا خیر، پرسشی است که پاسخ آن را باید در هر مورد…..