برچسب: حمل سلاح
ترامپ حمل سلاح برای بیماران روانی را آزاد کرد
22 اسفند 1395
بدون دیدگاه

ترامپ حمل سلاح برای بیماران روانی را آزاد کرد

رسانه‌های خبری از اقدام مخفیانه و بی سر و صدای ترامپ در زمینه لغو قانون مصوب دوره ریاست اوباما و نهایتاً صدور مجوز حمل سلاح برای افراد دارای اختلالات روانی خبر دادند…

ورود به عنف به اماکن خصوصی
16 شهریور 1395
بدون دیدگاه

ورود به عنف به اماکن خصوصی

ورود به عنف به اماکن خصوصی     طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، مسکن اشخاص از تعرض مصون است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می‌شود، این اقدام باید بر مبنای قانون و به‌حکم مقامات قضایی باشد. ورود اشخاص به منزل…..

صرف حمل سلاح اعم از سلاح گرم و سرد ،بدون تظاهر به استفاده ازآن، نمی‌تواند مشمول عنوان محاربه باشد
17 خرداد 1394
بدون دیدگاه

صرف حمل سلاح اعم از سلاح گرم و سرد ،بدون تظاهر به استفاده ازآن، نمی‌تواند مشمول عنوان محاربه باشد

شماره پرونده ۱۲۲۳ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳              نظریه شماره ۲۲۱۸/۹۳/۷ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۳ سؤال ۱ـ در بزه محاربه اگر متهم اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می‌کند که مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ…..