برچسب: حمایت از تولید و عرضه مسکن
آیین‌نامه اجرایی ماده (14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
26 آبان 1395
بدون دیدگاه

آیین‌نامه اجرایی ماده (14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

آیین‌نامه اجرایی ماده (14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شماره 97655/ت 52385 هـ مورخ 10/8/1395 هیأت وزیران در جلسه 5/8/1395 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ‌ های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (5) ماده (14) قانون ساماندهی و حمایت…..