برچسب: حمایت از انتظارات مشروع
حمایت از انتظارات مشروع ‌سرمایه‌گذار و چالشهای فراروی آن در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری
۱۵ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حمایت از انتظارات مشروع ‌سرمایه‌گذار و چالشهای فراروی آن در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری

تصمیمات دیوانهای داوری در رابطه با رفتار عادلانه و منصفانه حول تعدادی اصول شکل گرفته است که یکی از آنها اصل ثبات است؛ با این توضیح که دول میزبان باید یک چارچوب تقنینی باثبات را از لحاظ تأثیر آن بر سرمایه‌گذاران خارجی حفظ نمایند…