برچسب: حمايت از حقوق بين‌الملل
قرائت روسی حقوق بین‌الملل
15 شهریور 1395
بدون دیدگاه

قرائت روسی حقوق بین‌الملل

قرائت روسی حقوق بین‌الملل     الحاق شبه‌جزیره کریمه به روسیه در سال 2014 نقطه عطفی در روابط بین‌الملل محسوب می‌شود، چراکه مسکو با این عمل در حقیقت به‌نوعی نظم بین‌المللی پس از جنگ سرد را به چالش می‌کشد. آنچه بیش از همه شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد، ارجاعات مکرر رییس جمهور و وزیرامورخارجه روسیه در…..