برچسب: حل اختلاف مالیاتی
نحوه اعتراض به برگ مالیات
۱۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نحوه اعتراض به برگ مالیات

همیشه مؤدیان در مورد اعتراض به برگ تشخیصهای صادرشده از طرف اداره امور مالیاتی با نوعی سردرگمی همراه هستند متن حاضر در مورد مراحل اعتراض و نحوه رسیدگی به پروند مالیاتی اعتراض شده بازمانهای مقرر به نگارش درآمده تا مؤدیان بیشتر به حقوق خود آشنا شوند…