برچسب: حق
بررسی آثار و احکام تمکین زن از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق موضوعه
27 فروردین 1396
بدون دیدگاه

بررسی آثار و احکام تمکین زن از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق موضوعه

مقدمه بحث کلیات است که ضمن بررسی جایگاه زن در اعصار و امصار گذشته قبل از اسلام همانند هند و چین و یونان و در ایران و عربستان مورد ستم واقع‌شدن زن و بهره‌کشی از این جنس و حق حیات و برخورداری زن از حقوق اساسی با طلیعه اسلام عزیز مورد بررسی قرارگرفته است…

بازپژوهی بیع اموال غیرمادی در فقه اسلامی و حقوق ایران
18 اسفند 1395
بدون دیدگاه

بازپژوهی بیع اموال غیرمادی در فقه اسلامی و حقوق ایران

قانون مدنی در ماده 338 به پیروی از گروهی از فقیهان امامی، بیع را به «تملیک عین به‌عوض معلوم» تعریف کرده است. از آنجا که کلمه «عین» در اصطلاح فقیهان امامی در مقابل «منفعت» و «حق» و از دیدگاه برخی فقیهان اهل سنت در مقابل «دِین» به ‌کار رفته، این سؤال مطرح می‌شود که آیا اموال غیرمادی هم می‌تواند در قالب عقد بیع منتقل گردد؟ …

حق طبیعی یا حق پوزیتیویستی (بازتعریف مفهوم حق در حقوق اسلامی)
15 اسفند 1395
بدون دیدگاه

حق طبیعی یا حق پوزیتیویستی (بازتعریف مفهوم حق در حقوق اسلامی)

هر یک از مکاتب حقوقی با توجه به مبانی معرفتی خود به تعریف «حق» می‌پردازد. در پوزیتیویسم حقوقی به دلیل عدم امکان داوری ارزشی علم تجربی و ادعای جدایی هستها از بایدها، واژه «حق» از هرگونه هنجار و ارزش جداشده و صرفاً سخن از «فرمان حاکم» به‌عنوان «حق» می‌شود …

تأملی در تفکیک ملک، حق و حکم در فقه امامیه
11 اسفند 1395
بدون دیدگاه

تأملی در تفکیک ملک، حق و حکم در فقه امامیه

در این مقاله، تقسیم‌ بندی ملک، حق و حکم در فقه امامیه، مورد بازنگری قرارگرفته است. با بررسی نظرات فقهی به این نتیجه رسیده‌ایم که برخلاف حکم، حق، متضمن سلطنت است…

اکسیر نایاب روزگار ما!
27 بهمن 1395
بدون دیدگاه

اکسیر نایاب روزگار ما!

در حدیث است: مردم را به‌سوی خیر و نیکی بخوانید ولی به‌وسیله غیر زبان، یعنی به‌وسیله عمل و پیش‌قدم شدن…

بازکاوری حق قصاص اهل ذمه در فقه و حقوق
27 بهمن 1395
بدون دیدگاه

بازکاوری حق قصاص اهل ذمه در فقه و حقوق

از مسایل فقهی حقوقی نیازمند به بازکاوی، حق قصاص اقلیتهای دینی است. به‌ویژه در عصر حاضر با طرح تساوی حقوق انسانها و حاکمیت نظام مبتنی بر ولایت‌فقیه، حاکمیت اسلامی باید پاسخگوی مسایلی از این قبیل باشد…