برچسب: حق کسب و پیشه
حق سرقفلی و کسب و پیشه در قانون ایران، فقه امامیه و حقوق انگلیس
13 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

حق سرقفلی و کسب و پیشه در قانون ایران، فقه امامیه و حقوق انگلیس

هدف از انجام این تحقیق بررسی و مطالعه عناصر و احکام سر قفلی و حق کسب و پیشه در حقوق انگلیس و بررسی و مطالعه حقهای مذکور در حقوق ایران و فقه امامیه می‌باشد. در این تحقیق علاوه بر تمسک به روش کتابخانه‌ای، با استفاده از روش میدانی سعی بر آن شده جایگاه بحث را ملموستر و کاربردی‌تر ارائه نمایم…

با فوت مستأجر انتقال حق کسب و پیشه و تجارت متعلق به وی به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر می­باشد
12 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

با فوت مستأجر انتقال حق کسب و پیشه و تجارت متعلق به وی به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر می­باشد

بطور کلی، با توجه به ملاک بند 4 ماده 12 از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56، در صورت فوت مستأجر کلیه ورثه مستأجر متوفی، قائم مقام قانونی وی در مورد اجاره محسوب می گردند…

فرض انتقال قهری حق کسب و پیشه از طریق وصیت تملیکی
12 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

فرض انتقال قهری حق کسب و پیشه از طریق وصیت تملیکی

    هرگاه به موجب وصیت تملیکی حق کسب و پیشه پدر به فرزند منتقل شود یا بعد از فوت مستأجر، سایر وراث حق کسب و پیشه سهمی خود را به یکی از ورثه منتقل نمایند این انتقال به غیر نیست و مالک نمی­ تواند تقاضای تخلیه را مطرح نماید.

تخلیه و تکلیف حق کسب و پیشه
12 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

تخلیه و تکلیف حق کسب و پیشه

درخصوص دعوی آقای ه.ی. با وکالت آقایان ع. و ع.ت. به طرفیت آقایان و خانم‌ها 1-ن. 2-س. 3-س. 4-الف. 5-الف. 6-م. 7-الف. 8-س. شهرت همگی م. به خواسته صدور حکم تخلیه شش دانگ یک باب مغازه دو دهنه و زیرزمین به دلیل انتقال به غیر با احتساب خسارات دادرسی …

گذری بر چکیده  آرای قضایی مرتبط با حق کسب و پیشه و سرقفلی
6 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

گذری بر چکیده  آرای قضایی مرتبط با حق کسب و پیشه و سرقفلی

در این شماره از روزنامه چکیده تعداد 32 رای بدوی ، تجدیدنظر و دیوان عدالت اداری در خصوص نکاتی پیرامون مسائل مرتبط با حق کسب و پیشه و سرقفلی در دعوای تخلیه و دعاویی که به نحوی موثر نسبت به این مسائل است تقدیم می شود…

وضعیت مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه در زمان تخلیه املاک تجاری به جهت نیاز شخصی مالک
6 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

وضعیت مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه در زمان تخلیه املاک تجاری به جهت نیاز شخصی مالک

موجر دادخواستی بطرفیت مستاجر صاحب سرقفلی بخواسته تخلیه یک باب مغازه به جهت نیاز شخصی تقدیم نموده است با محرز شدن نیاز شخصی ،نحوه اقدام دادگاه در تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه چگونه خواهد بود. ؟ …

اعمال مقررات تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، قابلیت اجرایی در مورد تعیین حق کسب و پیشه و سرقفلی در نشست قضایی
4 اسفند 1395
بدون دیدگاه

اعمال مقررات تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، قابلیت اجرایی در مورد تعیین حق کسب و پیشه و سرقفلی در نشست قضایی

پرسش: آیا اعمال مقررات تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ، قابلیت اجرایی در مورد تعیین حق کسب و پیشه و سرقفلی را دارد یا خیر؟ …

حق کسب و پیشه جزو حقوق صنفی کسبه است
4 اسفند 1395
بدون دیدگاه

حق کسب و پیشه جزو حقوق صنفی کسبه است

نایب‌رئیس اتاق اصناف گفت: حق کسب و پیشه یعنی کسانی که در یک واحد تجاری به‌عنوان مالک آن واحد یا صاحب آن سرقفلی فعالیت می‌کنند، حقوق صنفی دارند …

بررسی کارشناسانه مفاد بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 95 کل کشور  در خصوص شیوه جدید محاسبه مالیات حق واگذاری محل
4 دی 1395
بدون دیدگاه

بررسی کارشناسانه مفاد بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 95 کل کشور در خصوص شیوه جدید محاسبه مالیات حق واگذاری محل

بررسی کارشناسانه مفاد بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 95 کل کشور  در خصوص شیوه جدید محاسبه مالیات حق واگذاری محل  مهدی هاشم نیا  این پرسش مطرح است که  استفاده از «ارزش معاملاتی ملک» به‌عنوان مأخذ و مبنا جهت محاسبه مالیات حق واگذاری محل تا چه اندازه صحیح است و آیا ارزش مذکور مبنایی…..