برچسب: حق نام
تغییر نام به دلیل شهرت به نام غیر مندرج در شناسنامه
۱۳ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تغییر نام به دلیل شهرت به نام غیر مندرج در شناسنامه

اگر فرد در جامعه به نامی غیر از نام مندرج در شناسنامه مشهور و معروف باشد آیا می‌تواند خواستار تغییر نام غیرمشهور مندرج در شناسنامه به نام مشهور شود؟ این موضوع از مواردی است که با توجه به سکوت قانون ثبت احوال، تشتت رویه قضایی در رسیدن به نتیجه‌ای قاطع در آن آشکار است…