برچسب: حق معنوی
مشروعیت حق و حکم آن با تاکید برحق معنوی
30 فروردین 1396
بدون دیدگاه

مشروعیت حق و حکم آن با تاکید برحق معنوی

مشروعیت حق و حکم آن با تاکید برحق معنوی   حق چیست ؟ محققان حق را به تعبیرات گوناگون تعریف کرده اند. به یقین مقصود همه یک چیز بیش نیست (عبارت نادشتی وحسنک واحد) چه بسا روشنترین تعبیر از آن ار واحد: سلطنت و توانائی خاصی است که کسینسبت به جیزی یا شخصی و یا…..

مطالعه تطبیقی‎ حقوق معنوی مؤلف
29 فروردین 1396
بدون دیدگاه

مطالعه تطبیقی‎ حقوق معنوی مؤلف

مطالعه تطبیقی‎ حقوق معنوی مؤلف   چکیده   حق معنوی مؤلف از جمله حقوق مؤلف است که نوعی مالکیت فکری تلقی می‎شود. در دهه‎های اخیر هم در بعد ملّی و هم در بعد بین‎المللی حق معنوی مؤلف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در این راستا در مقررات و قوانین داخلی بسیاری از کشورها هم جهت…..

حق مؤلف در کتابخانه دیجیتال
11 آبان 1395
بدون دیدگاه

حق مؤلف در کتابخانه دیجیتال

حق مؤلف در کتابخانه دیجیتال   نویسندگان: سید حسین صفایی؛ زهره افشار قوچانی چکیده پیشرفت‌های بشری در علوم و فنون به کتابخانه‌ها نیز تسری یافته و به ظهور پدیده کتابخانه‌های دیجیتال انجامیده است. ازاین‌رو، نویسندگان بر آن شدند تا با بررسی هر دو نهاد، حق مؤلف و کتابخانه‌های دیجیتال، به گشایش دریچه‌ای نوین در پیشرفت…..