برچسب: حق مشرفیت
أخذ حق مشرفیت که
 همان حق مرغوبیت است 
شرعاً حرام هست

۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

أخذ حق مشرفیت که
 همان حق مرغوبیت است 
شرعاً حرام هست


رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/37605/200
مورخ 1394/03/12؛

موضوع نامه رئیس محترم دیوان عدالت اداری در خصوص وضع و اخذ عوارض حق مشرفیت یا حق مرغوبیت مصوب برخی از شهرداریها و شورای اسلامی شهرهای کشور و دولت،
در جلسه مورخ 1395/04/23 فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام
 می‌گردد:
أخذ حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت است شرعاً حرام است ولی جعل عوارض بر این حق در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن – شرعاً مانعی
 ندارد.
..