برچسب: حق فسخ ناشی از شرط
تفاوت خیار شرط با شرط خیار
۱۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تفاوت خیار شرط با شرط خیار

گرچه در برخی از نوشته‌های حقوقی این دو ترکیب را به‌جای هم به کار می‌برند. شکی نیست که بین آن دو فرق است و برای همین در ماده 401 قانون مدنی هر دو ترکیب استعمال شده است. ماده مرقوم مقرر داشته است: «اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد…هم شرط خیار و هم بیع باطل است.»…