برچسب: حق دفاع متهم
حق دفاع متهم دراساسنامه دادگاه کیفری بین المللی
22 فروردین 1396
بدون دیدگاه

حق دفاع متهم دراساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

حق دفاع از مقدس ترین حقوق انسانی است که موجب تضمین حقوق وآزادی های فردی است . درواقع شناسایی حق دفاع برای افراد جامعه در مقابل تجاوز به حقوق وآزادیهای فردی ضرورتی غیرقابل انکاراست…

حق دفاع متهم درمرحله تحقیقات مقدماتی
19 فروردین 1396
بدون دیدگاه

حق دفاع متهم درمرحله تحقیقات مقدماتی

حق دفاع متهم درمرحله تحقیقات مقدماتی یکی از مراحل مهم و سرنوشت ساز دعوای عمومی ، مرحله تحقیقات مقدماتی است . علت اهمیت این مرحله این است که از نظر زمانی ، معمولاً مدت زیادی از تاریخ وقوع جرم تا انجام تحقیقات نگذشته و دلایل و آثار جرم از بین رفته است ، شهود احتمالی…..

ارتقای چشمگیر حق دفاع متهم در محاکمات  با اهتمام قوه قضاییه
11 آبان 1395
بدون دیدگاه

ارتقای چشمگیر حق دفاع متهم در محاکمات با اهتمام قوه قضاییه

معاون حقوقی قوه قضاییه در نشست کارشناسی لایحه جامع وکالت مطرح کرد ارتقای چشمگیر حق دفاع متهم در محاکمات  با اهتمام قوه قضاییه باید وکالت در کلیه دعاوی الزامی شود خدائیان گفت: باید ترتیبی اتخاذ شود که وکالت در کلیه دعاوی الزامی شود تا هم زمینه طرح دعاوی واهی فراهم نشود و هم در رسیدگیها…..