برچسب: حق بر فراموش شدن
حق حریم خصوصی،  منشأ حق فراموش شدن
26 بهمن 1395
بدون دیدگاه

حق حریم خصوصی، منشأ حق فراموش شدن

این مقاله به دنبال شفاف‌سازی دیدگاهها راجع به یکی از چالشهای مهمی است که در پی پیدایش و گسترش اینترنت و وب 0/2 در حوزه حریم خصوصی و حمایت از داده‌ها پدیدار شده است …

حق بر فراموش شدن و چالش های پیش روی آن
15 آبان 1395
بدون دیدگاه

حق بر فراموش شدن و چالش های پیش روی آن

حق بر فراموش شدن و چالش های پیش روی آن نویسندگان: رضا اسلامی؛ فریناز فیضی چکیده مقاله حاضر نخست به مسأله اهمیت و تأثیر مثبت اینترنت در زندگی بشر امروز می‌پردازد و درعین‌حال تهدیدهایی که درنتیجه حذف نشدن داده‌های شخصی کاربران در این محیط می‌تواند متوجه آنها باشد را موردبررسی قرار می‌دهد. این مقاله سپس…..