برچسب: حق بر سلامت
حق دسترسی به داروهای اساسی در چارچوب موافقت‌نامه تریپس و چالش حمایت از حق‌ بین‌المللی بشر بر سلامت
24 آبان 1395
بدون دیدگاه

حق دسترسی به داروهای اساسی در چارچوب موافقت‌نامه تریپس و چالش حمایت از حق‌ بین‌المللی بشر بر سلامت

حق دسترسی به داروهای اساسی در چارچوب موافقت‌نامه تریپس و چالش حمایت از حق‌ بین‌المللی بشر بر سلامت   نویسندگان: صابر نیاورانی، احسان جاوید چکیده اگرچه در اسناد بین‌المللی حقوق بشری به‌طور صریح به‌حق دسترسی به داروهای اساسی و حیات‌بخش به‌عنوان «حقی بشری» اشاره نشده است، این حق، یکی از حقوق بنیادینی به شمار می‌رود…..

چالشها و الزامات دولتها در تنظیم مقررات در حوزه سلامت
11 مهر 1395
بدون دیدگاه

چالشها و الزامات دولتها در تنظیم مقررات در حوزه سلامت

چالشها و الزامات دولتها در تنظیم مقررات در حوزه سلامت نویسنده: مرتضی اصغر نیا چکیده: حق بر سلامت عمومی، جزئی از حقوق بنیادین شهروندان در هر جامعه سیاسی است. هر شهروندی به‌مثابه عضوی از جامعه صرف‌نظر از ملاحظات نژادی، دینی، سیاسی و فرهنگی صرفاً به‌واسطه وجود رابطه شهروندی، دارای حق و استحقاق لازم جهت بهره‌مندی…..

قابلیت دادخواهی حق بر سلامت در نظام حقوق بین‌الملل
10 مهر 1395
بدون دیدگاه

قابلیت دادخواهی حق بر سلامت در نظام حقوق بین‌الملل

قابلیت دادخواهی حق بر سلامت در نظام حقوق بین‌الملل نویسنده: فاطمه کوکبی سقی چکیده: حق بر سلامت یکی از حقوق بنیادین بشر است که در اسناد بین‌المللی متعدد در سطوح جهانی و منطقه‌ای و همچنین در نظامهای حقوقی ملی مطرح‌شده است. از ابتدای تدوین اسناد بین‌المللی حقوق بشر، چالشهایی در مورد قابلیت دادخواهی حقوق اقتصادی،…..