برچسب: حق النظاره
آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و میزان حق‌الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال1396
۲۸ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و میزان حق‌الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال1396

هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۱۶۷۲۰/۱ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) و ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1363، آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و میزان حق-الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۶ را به شرح زیر تصویب کرد …

آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه، حق‌النظاره  و میزان حق‌الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال 1395
۳۰ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه، حق‌النظاره و میزان حق‌الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال 1395

پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد آیین‌نامه اجرایی چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از حق‌التولیه، حق‌النظاره و جدول میزان حق‌الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال 1394…

تصویب آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق‌النظاره و میزان حق‌الزحمه امین یا هیئت‌امنای اماکن مذهبی و بودجه سال ۱۳۹۵
۱۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تصویب آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق‌النظاره و میزان حق‌الزحمه امین یا هیئت‌امنای اماکن مذهبی و بودجه سال ۱۳۹۵

پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد آیین‌نامه اجرایی چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از حق التولیه، حق‌النظاره و جدول میزان حق‌الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال 1394…

تعرفه شماره ۵۲ شورای اسلامی شهر دولت آباد برای اجرا در سال ۱۳۹۱، دایر بر تجویز دریافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می شود
۲۳ تیر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

تعرفه شماره ۵۲ شورای اسلامی شهر دولت آباد برای اجرا در سال ۱۳۹۱، دایر بر تجویز دریافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می شود

رأی شماره ۲۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد. تاریخ دادنامه: ۱۱/۳/۱۳۹۴     شماره دادنامه: ۲۷۳       کلاسه پرونده: ۹۳/۷۲۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان ۱- مهدی هراتیان ۲- مسعود شفیعی دستجردی ۳- محسن صادقی هاردنگی…..