برچسب: حقوق کيفري
میزان استنادپذیری ماده 68 ق.م.ا. و ماده 616 ق.ت. در رسیدگی به جرایم ناشی از جراحی زیبایی
26 مهر 1395
بدون دیدگاه

میزان استنادپذیری ماده 68 ق.م.ا. و ماده 616 ق.ت. در رسیدگی به جرایم ناشی از جراحی زیبایی

میزان استنادپذیری ماده 68 ق.م.ا. و ماده 616 ق.ت. در رسیدگی به جرایم ناشی از جراحی زیبایی عنوان: جرایم ناشی از اعمال جراحی زیبایی و مجازات مواجه با آن در حقوق کیفری ایران نویسندگان: محبوبه طالبی رستمی ، میثم کلهر نیا گل‌کار ، سید محمدعلی صدر طباطبایی چکیده: جراحی زیبایی به‌عنوان چالشی جدی در عرصه…..

آثار جهانی‌شدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران
14 شهریور 1395
بدون دیدگاه

آثار جهانی‌شدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران

آثار جهانی‌شدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران نویسندگان: احمد احمدی؛ محسن رضایی چکیده جهانی‌شدن جرم، قواعد و اصول، صلاحیت و نهادهای دادرسی کیفری را با تغییر و تعدیلهایی مواجه کرده است. نظام حقوق کیفری ایران تحت تأثیر جهانی‌شدن جرم، اقدامهایی در گستره‌ی حقوق کیفری ماهوی شامل جرم انگاریهای گسترده و پیش‌بینی تدابیر و…..

بررسی اعتبار امر مختوم در رأی دیوان عالی کشور
10 شهریور 1395
بدون دیدگاه

بررسی اعتبار امر مختوم در رأی دیوان عالی کشور

بررسی اعتبار امر مختوم در رأی دیوان عالی کشور منصور رحمدل شرح موضوع: به‌موجب دادنامه شماره 9109970907300601 مورخ 19/10/1391 صادره از شعبه 13 دیوان عالی کشور که در مقام رد اعاده دادرسی به لحاظ عدم احراز توجه دادگاه بدوی و تجدیدنظر به اعتبار امر مختوم صادرشده است و در تفسیر و تأیید استدلال شعبه محترم…..